Ansatte og kontraktansatte

Lehmanns Køreskole v/Ib Elling Lehmann

Privatlivsbeskyttelsespolitik – ansatte og kontraktansatte:

Vi tager beskyttelse af dine persondata alvorligt
Vi har hos Lehmanns Køreskole v/Ib Elling Lehmann vedtaget denne privatlivsbeskyttelsespolitik, så vi kan fortælle dig, hvordan vi behandler dine data.
Når du bliver ansat hos Lehmanns Køreskole eller tilknyttet køreskolen på kontrakt, giver du samtykke til behandling af samtlige af de oplysninger, du giver os til brug for personaleadministration.
Kontaktinformation
Lehmanns Køreskole v/Ib Elling Lehmann, CVR nr. 33691440, er dataansvarlig for behandlingen af de personoplysninger, som vi modtager om dig. Har du spørgsmål, kan du kontakte os på tlf. 52 25 52 30 og e-mail: ib@lehmannskoereskole.dk.
Vi anvender denne type data om dig Af hensyn til personaleadministration har Lehmanns Køreskole v/Ib Elling Lehmann brug for visse personoplysninger om dig.
De almindlig personoplysninger vi anvender om ansatte, omfatter:
 Skole-/uddannelsesbeviser
 CV
 Udtalelser
 Ansøgning
 Bankoplysninger
 Nærmeste pårørende
 Ansættelseskontrakt
 Løn- og skatteoplysninger
 Pensionsoplysninger
 CPR-nr.
Behandling af disse data er nødvendig for blandt andet at overholde forpligtelser i henhold til ansættelseskontrakten, ansættelsesbevisloven, arbejdsmiljøloven, bogføringsloven og kildeskatteloven.
Derudover behandler Køreskole følgende følsomme personoplysninger om ansatte:
 Billeder til hjemmeside og markedsføringsmateriale
 Sygefraværssamtaler
 Fastholdelsesplan
 Mulighedserklæring
 Arbejdsskader
Behandlingen af billeder til hjemmeside og markedsføringsmateriale sker på baggrund af dit samtykke. Data om sygefraværssamtaler, fastholdelsesplan, mulighedserklæring og arbejdsskader behandles i henhold til Sygedagpengeloven og Bekendtgørelse om anmeldelse af ulykke.
For samarbejdende kørelærer både i ikke- og i selskabsform anvender vi følgende personoplysninger om dig:
 Navn
 Adresse
 Kontaktoplysninger (telefon og e-mail)
 CVR.nr.
 Bankoplysninger
 Billeder af eksterne kørelærere til hjemmeside og markedsføringsmateriale
Behandlingen af disse data sker på baggrund af samarbejdsaftalen og bogføringsloven. Behandlingen af billeder til hjemmeside og markedsføringsmateriale sker på baggrund af dit samtykke.
Vi videregiver ikke dine persondata, uden vi har lov til det I forbindelse med personaleadministrationen er det nødvendigt, at vi videregiver eller overlader dine personoplysninger til andre. Dette gør vi ikke uden vi har lov til det, enten i overensstemmelse med loven eller en samtykkeerklæring.
Modtagere af ansattes persondata er:
 Banker
 SKAT
 Lønadministrationsbureau
 Sundhedsforsikring
 Pension
 Revision
 Billeder af medarbejdere kan blive offentliggjort på hjemmeside og sociale medier i forbindelse med markedsføring
 Eventuelle eksterne IT og marketing konsulenter
Modtagere af samarbejdende kørelærers persondata er:
 Banker
 Revision
 Evt. Online bogføringsprogrammer
 Billeder af eksterne kørelærere kan blive offentliggjort på hjemmeside og sociale medier ifm. markedsføring
Vi videregiver kun dine persondata til modtagere i godkendte tredjelande
Til brug for markedsføring ønsker vi at offentliggøre portrætbilleder af dig på sociale medier såsom Facebook, Instagram, YouTube, og Snapchat eller lignende og vores hjemmeside. Såfremt du har givet samtykke til, at Lehmanns Køreskole v/Ib Elling Lehmann må overføre dine billeder til sociale
medier er det sandsynligt, at de indsamlede oplysninger vil blive overført til tredjelande, herunder USA. Dine oplysninger er sikret, idet parterne har tilsluttet sig EU-US Privacy Shield aftalen.
Ved din fratrædelse Ved din fratrædelse registrerer vi baggrunden for din fratrædelse. Disse oplysninger opbevares som dokumentation for historikken i dit ansættelsesforhold, hvor oplysningen kan have betydning for virksomheden ved efterfølgende ansættelsesretlige tvister.
Vi opbevarer ikke dine personoplysninger længere, end vi skal
Lehmanns Køreskole v/Ib Elling Lehmann opbevarer dine personoplysninger vedrørende din ansættelse i 5 år fra udgangen af regnskabsåret for din fratrædelse i henhold til Bogføringsloven, medmindre det er nødvendigt at opbevare dem længere tid til overholdelse af andre retlige forpligtelser. Dette kan eksempelvis være tilfældet ved arbejdsskader.
Vi opbevarer og offentliggør dit portrætbillede på sociale medier og vores hjemmeside. Ønsker du et billede fjernet, kan du til enhver tid tilbagetrække dit samtykke. Når du tilbagetrækker dit samtykke, vil billedet inden for 30 dage blive fjernet og slettet, så det ikke længere opbevares af os. Dette kan du gøre ved at henvende dig til os på kontaktinformationen ovenfor.
Hvis du vælger at tilbagetrække dit samtykke, påvirker det ikke lovligheden af vores behandling af dine personoplysninger på baggrund af dit tidligere meddelte samtykke og op til tidspunktet for tilbagetrækningen. Tilbagetrækker du dit samtykke, har det derfor først virkning fra dette tidspunkt.
Du har ret til at få adgang til dine persondata Du har til enhver tid ret til at få oplyst, hvilke data vi behandler om dig, hvor de stammer fra, og hvad vi anvender dem til. Du kan også få at vide, hvor længe vi opbevare dine persondata, og hvem der modtager data om dig. Der ud over har du ret til at få urigtige oplysninger rettet, at gøre indsigelse mod databehandlingen og i visse tilfælde ret til sletning af persondata.
Ønsker du at gøre brug af dine rettigheder, kan du henvende dig til os på kontaktoplysningerne, der står øverst.
Du har ret til at klage Du har ret til at indgive en klage til Datatilsynet, hvis du er utilfreds med den måde, vi behandler dine personoplysninger på. Du finder Datatilsynets kontaktoplysninger på www.datatilsynet.dk
Ib Elling Lehmann Lehmanns Køreskole v/Ib Elling Lehmann